Mọi người cho em hỏi tỉ lệ tinh trùng sống bao nhiêu là bình thường ạ?

#1
LÀM THẾ NÀO BIẾT TỶ LỆ TINH TRÙNG SỐNG BAO NHIÊU LÀ BÌNH THƯỜNG?
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fimgvn%2Ff216f0f2df8d.jpg&hash=9b95e1faa074923c0f121909e528e0f1
Tỷ lệ tinh trùng sống bao nhiêu là bình thường?
Tinh trùng vẫn còn có rất nhiều bí ẩn đối với y học hiện tại. Để biết được rằng tỷ lệ tinh trùng sống bao nhiêu là bình thường thì bạn đọc phải căn cứ vào kết quả tinh dịch đồ.
Trong xét nghiệm tinh dịch đồ, thì bên cạnh chỉ tiêu tỷ lệ tinh trùng sống thì còn nhiều yếu tố khác đánh giá chất lượng của tinh trùng. Chỉ có tinh trùng sống và đảm bảo khỏe thì mới có thể tiến một quãng đường xa để đến gặp với tế bào trứng và thụ thai thành công.
 
Top